14 Haziran 2017

Eğitim Koordinatörlüğü

Kurumumuz iA�erisinde eAYitim-A�AYretimin tek elden yA?rA?tA?lmesini saAYlamak amacA� ile oluAYturulmuAY bir birimdir.

Zihin engelliler A�AYretmeni bu birimi yA�netir.

Kaba deAYerlendirme, aile ile ilk gA�rA?AYme, ayrA�ntA�lA� deAYerlendirme, bep hazA�rlama, altA� aylA�k ve yA�lsonu deAYerlendirmelerine liderlik eder.

Hizmet iA�i eAYitim toplantA�larA�, veli toplantA�larA� ve okul ziyaretlerini yA?rA?tA?r.

Aile GA�rA?AYmesi
A�zel eAYitim hizmetlerinden yararlanan ve kurumumuza mA?racaat etmiAY olan ya da dahaA�nce herhangi bir A�zel eAYitim hizmetinden yararlanmamA�AY olup ilk kez kurumumuza mA?racaat etmiAY olan ailelerle yapA�lan gA�rA?AYmelerdir. Kurumumuzu arayan ya da bizzat gelen ailelerden A�ocuAYun yaAYA�, ailenin gA�zlemleri, daha A�nce bir saAYlA�k kuruluAYundan alA�nmA�AY tA�bbi tanA�sA� gibi bilgiler alA�narak aileye randevu verilir, randevu gA?nA?nde gelen aile A�n gA�rA?AYmeye alA�nA�r, yapA�lan bu ilk gA�rA?AYmede aileden A�ocuAYun geliAYimsel hikA?yesi alA�nA�r, varsa tA�bbi ve eAYitimsel (Rehberlik ve AraAYtA�rma Merkezi raporu) raporlarA� incelenir, ailenin bakA�AY aA�A�sA� ile A�AYrencinin yetersiz olduAYu alanlar dinlenir, ailenin beklenti ve talepleri dinlenir. YapA�lan bu A�n gA�rA?AYmenin hemen ardA�ndan A�AYrenci kaba deAYerlendirmeye alA�nA�r.

Kaba deAYerlendirme

Kurumumuza kayA�t olmadan A�nce aile gA�rA?AYmesini takiben yapA�lan deAYerlendirmedir.

Ailesi ile gA�rA?AYA?len birey daha sonra kaba deAYerlendirme sA?recine alA�nA�r. Kaba deAYerlendirme uygulamasA� iki AYekilde yapA�lmaktadA�r:
a)A�A�A� Kurumuza kayA�t amacA� ile gelmiAY ve daha A�nce A�zel eAYitim hizmetlerinden yararlanmA�AY ve yararlanmakta olan A�AYrencilerle yapA�lA�r.

Kurumuza ilgili raporlarA� ile mA?racaat eden A�AYrenciler akademik, biliAYsel, dil ve iletiAYim, sosyal, kaba ve ince motor vb. geliAYimsel alanlarda kaba deAYerlendirmeye tabi tutulur. Ailenin gA�rA?AYlerinden de yola A�A�kA�larak A�AYrencinin varolan performans dA?zeyi belirlenerek yetersizlikleri tespit edilir. Hangi geliAYimsel alanA�nda A�zel eAYitime ihtiyacA� olduAYu saptanarak elde edilen bulgular deAYerlendirme ekibi ile yorumlanA�r, sonrasA�nda aile ile paylaAYA�lA�r.

b)A�A�A� Daha A�nce herhangi bir A�zel eAYitim kurumundan yararlanmamA�AY, ailenin, sA�nA�f A�AYretmeninin, tA�p uzmanlarA�nA�n risk grubunda gA�rA?p A�zel eAYitime yA�nlendirmesi ile kurumumuza mA?racaat etmiAY bireylere uygulanA�r.

YapA�lan bu kaba deAYerlendirmede A�AYrencinin A�zel eAYitime ihtiyacA� olup olmadA�AYA� belirlenerek aile A�ncelikle tA�bbi deAYerlendirme ve hastane saAYlA�k kurulu raporu almak iA�in hastaneye yA�nlendirilir.

SaAYlA�k kurulu raporu almA�AY A�AYrenciler eAYitsel deAYerlendirme ve tanA�lama free classification and divison essay topics yapA�lmasA� iA�in baAYlA� bulunulan rehberlik ve araAYtA�rma merkezine yA�nlendirilir.

KayA�t
Hastane saAYlA�k kurulu raporunda A�zel eAYitim hizmetlerinden yararlanmasA� uygun gA�rA?len ve bunu takiben rehberlik ve araAYtA�rma merkezi tarafA�ndan da uygun gA�rA?len ve bu kararlarA� rapor ile belgelenen A�AYrencilerin kaydA� yapA�lA�r.
Ailelerden kayA�t iA�in,
a)A�A�A� Rehberlik ve araAYtA�rma merkezi raporu
b)A�A�A� 4 adet vesikalA�k fotoAYraf
c)A�A�A� Anne-baba-A�AYrenci kimlik fotokopisi
d)A�A�A� A�kametgA?h
Belgeleri istenir.

AyrA�ntA�lA� gA�zlem ve deAYerlendirme
A�lgili birimlerden (hastane saAYlA�k kurulu raporu ve Rehberlik-araAYtA�rma merkezi raporu) A�zel eAYitim almasA� uygun gA�rA?len ve kurumumuza kaydA� yapA�lan A�AYrenci iA�in ayrA�ntA�lA� gA�zlem ve deAYerlendirme sA?reci baAYlatA�lA�r.
Kaba deAYerlendirme sA?recinde yetersizlikleri, akranlarA� ile benzeAYen ve ayrA�AYan yA�nleri kabaca belirlenen A�AYrenci; alanA�nda uzman eAYitim personeli (Zihin engelliler A�AYretmeni, Zihin engelliler sA�nA�f A�AYretmeni, A�ocuk geliAYimi ve eAYitimi A�AYretmeni, okul A�ncesi A�AYretmeni, fizyoterapi uzmanA�, psikolog) tarafA�ndan a�? biliAYsel geliAYim alanA�, dil-konuAYma ve alternatif iletiAYim becerileri geliAYim alanA�, el gA�z koordinasyonu geliAYim alanA� (ince motor), kaba motor geliAYim alanA�, sosyal geliAYim alanA�, TA?rkA�e-matematik, sosyal hayat- toplumsal yaAYam becerileri-gA?nlA?k yaAYam becerileri-A�zbakA�m becerileri, iAYitme eAYitimi, sosyaliletiAYim becerileri, alA�cA� ve ifade edici dil becerileri, oyun ve mA?zik becerileri, eAYleme becerileri, yA�nerge takip becerileri, gA�rsel destek kullanA�mA� ve taklit becerileria�? geliAYim alanlarA�nda ihtiyacA� olduAYu dA?AYA?nA?len alanlarda ayrA� ayrA� gA�zlenir ve deAYerlendirilir.
Bu sA?reA�te yeni ortamlara ve yeni tanA�AYtA�AYA� insanlara uyum, belirlenen geliAYimsel alanlarda bulunan maddelere verdiAYi cevap ve tepkiler, deAYerlendirmesi alA�nan becerileri gerA�ekleAYtirme dA?zeyi, ailenin ifade ettiAYi veya deAYerlendirme ortamA�nda gA�rA?lebilecek olan davranA�AY problemleri belirlenerek A�AYrencinin ayrA�ntA�lA� performans dA?zeyi saptanA�r.
Aile ile birlikte A�AYrenci iA�in uygun gA�rA?len kaba deAYerlendirme formlarA� incelenerek kaydedilir, aileye ayrA�ca aile tanA�ma/A�ngA�rA?AYme formu doldurtulur. A�AYrencinin varolan performans dA?zeyinin saptanmasA�, eAYitim/A�AYretime nereden ve nasA�l baAYlanA�lacaAYA�, derslerin hangi ortamlarda yapA�lacaAYA�, hangi araA�-gereA�lerin kullanA�lacaAYA�, A�AYretimde hangi yA�ntem ve tekniklerin A�ocuk iA�in uygun olacaAYA� karara baAYlanA�r.

Bep (BireyselleAYtirilmiAY EAYitim PlanA�) hazA�rlama sA?reci
AyrA�ntA�lA� gA�zlem ve deAYerlendirme sA?reci ile performansA�, yeterlilikleri/yetersizlikleri belirlenen A�AYrenci iA�in Bep ekibi tarafA�ndan A�ncelikli amaA�lar belirlenir. Aile bireyselleAYtirilmiAY eAYitim planA� ekibinin ayrA�lmaz bir parA�asA�dA�r.
YapA�lan bA?tA?n uygulamalar, yapA�lan bA?tA?n deAYerlendirmeler, atA�lan bA?tA?n adA�mlar aile ile paylaAYA�lA�r. Ailenin A�ncelikleri, A�AYrencinin gereksinim duyduAYu beceriler iAYlevsel olma A�zelliAYi (gA?nlA?k yaAYantA�sA�ndaki A�nem durumu) de dikkate alA�narak amaA�lar belirlenir ve bireyselleAYtirilmiAY eAYitim planA� hazA�rlanA�r.

BireyselleAYtirilmiAY EAYitim PlanA�nda A�AYrencinin performans dA?zeyi, A�AYrenci iA�in belirlenen yA�llA�k amaA�lar, bu yA�llA�k amaA�lara gA�tA?ren kA�sa dA�nemli amaA�lar ve kA�sa dA�nemli amaA�larA� daha kA?A�A?k basamaklara ayA�ran A�AYretimsel amaA�lar, amaA�lar iA�in belirlenen baAYarma oranlarA� (A�lA�A?t) yer alA�r.
A�AYrencide belirlenen ve saAYaltA�lmasA� planlanan davranA�AY problemi varsa saAYaltA�m planA� ile ilgili izlenecek yA�ntem ve teknikler de BireyselleAYtirilmiAY eAYitim planA�nda yer alA�r.

BA?tA?n bu ayrA�ntA�larA� iA�inde barA�ndA�ran BireyselleAYtirilmiAY eAYitim planA� yazA�ya dA�kA?lA?r. Bir nA?shasA� A�AYrencinin dosyasA�na konulur, bir nA?shasA� bireysel eAYitim derslerini sA?rdA?recek olan eAYitimcisine ve bir nA?shasA� da aileye verilir.

Bep sA?reci ve aileye anlatA�lmasA�
Aile gA�rA?AYmesi; hazA�rlanan bireyselleAYtirilmiAY eAYitim planA�, planda bulunan uzun dA�nemli amaA�lar, kA�sa dA�nemli ve A�AYretimsel amaA�lar ailelere ayrA�ntA�lA� olarak anlatA�lA�r. Belirlenen amaA�larA�n A�AYrenci iA�in ne anlam taAYA�dA�AYA�, amaA�larA�n nasA�l A�alA�AYA�lacaAYA�, A�alA�AYA�lan bir amaA� sonrasA�nda A�AYrenciden beklenilen baAYarA� dA?zeyi (A�lA�A?t) ailelere anlatA�lA�r. Ailelerin merak ettikleri amaA�lar aA�A�klanA�r,A� sorularA� cevaplandA�rA�lA�r.
Ailenin Bep hazA�rlama sA?recinde olduAYu gibi A�AYretim sA?recinin de yine ayrA�lmaz bir parA�asA� olduAYu vurgulanA�r. Kurumumuzda yapA�lacak olan A�alA�AYmalarA�n kurum dA�AYA� diAYer ortamlarda tekrarA�nA�n mutlaka yapA�lmasA� gerekliliAYi A?zerinde durulur. BA�ylece A�alA�AYA�lmakta olan becerilerin genellenmesi ve baAYka bir ortama transferinin de gerA�ekleAYtirilebileceAYi anlatA�lA�r.

DavranA�AY saAYaltA�mA� planlanmA�AY ise aileye davranA�AYlara nasA�l yaklaAYacaAYA�, A�ncesi-sA�rasA� ve sonrasA�nda hangi davranA�AYa nasA�l ve ne oranda tepkiler vereceAYi ayrA�ntA�lA� olarak anlatA�lA�r.

AylA�k deAYerlendirme
HazA�rlanan bireyselleAYtirilmiAY eAYitim planA� doAYrultusunda bireysel ve / veya grup eAYitimi derslerine baAYlanA�lan A�AYrencilerimizin bireyselleAYtirilmiAY eAYitim planA� hazA�rlama ve derslere baAYlamayA� takibeden birinci aydan baAYlamak A?zere her ayA�n sonunda bireyselleAYtirilmiAY eAYitim planA�nda bulunan amaA�lara ulaAYma dA?zeyi, amaA�larA�n doAYru tespit edilip edilmediAYi, izlenilen yA�ntem ve tekniklerin iAYe yarayA�p yaramadA�AYA�, A�AYrenci iA�in uygunluAYunun deAYerlendirildiAYi sA?reA�tir. Bireysel eAYitim derslerine giren eAYitimci tarafA�ndan yapA�lA�r. DeAYerlendirme sonrasA�nda elde edilen bulgular Bep ekibi tarafA�ndan incelenir, yapA�lmasA� gereken deAYiAYiklikler tartA�AYA�larak karara baAYlanA�lA�r.

A?A� aylA�k deAYerlendirme

HazA�rlanan bireyselleAYtirilmiAY eAYitim planA� doAYrultusunda bireysel ve / veya grup eAYitimi derslerine baAYlanA�lan A�AYrencilerimizin bireyselleAYtirilmiAY eAYitim planA� hazA�rlama ve derslere baAYlamayA� takip eden A?A�A?ncA? ayA�n sonunda bireysel eAYitim derslerine giren eAYitimci tarafA�ndan yapA�lA�r.

A�alA�AYA�lan beceriler, ulaAYA�lan-ulaAYA�lamayan amaA�lar irdelenir. AmaA�larda, izlenilen yA�ntem ve tekniklerde yapA�lmasA� gereken deAYiAYiklikler karara baAYlanA�r. Aile katA�lA�mA� sorgulanA�r-gA�zlemlenir, elde edilen bilgiler aileye aktarA�lA�r.

AltA� aylA�k deAYerlendirme

HazA�rlanan bireyselleAYtirilmiAY eAYitim planA� doAYrultusunda bireysel ve / veya grup eAYitimi derslerine baAYlanA�lan A�AYrencilerimizin bireyselleAYtirilmiAY eAYitim planA� hazA�rlama ve derslere baAYlamayA� takip eden altA�ncA� ayA�n sonunda Bep ekibi tarafA�ndan yapA�lA�r. Bep daha ayrA�ntA�lA� bir deAYerlendirmeye tabii tutulur, bep ekibinde bulunan tA?m uzmanlar tarafA�ndan kendi uzmanlA�k alanlarA� A�erA�evesinde A�AYrenciyi/uygulanan bireyselleAYtirilmiAY eAYitim planA� gA�zden geA�irilir.

DeAYerlendirme ve eAYitimsel tanA�lama (yA�lsonu deAYerlendirmesi)

A�AYrencinin bireyselleAYtirilmiAY eAYitim planA� hazA�rlanma tarihini takip eden bir yA�lA�n sonunda, bep ekibi tarafA�ndan yA�lsonu deAYerlendirmesine alA�nA�r. A�AYrencinin yA�l iA�inde yapA�lan aylA�k, A?A� aylA�k, altA� aylA�k deAYerlendirmeleri de bu deAYerlendirmeye dA?hil edilir. A�AYrencinin kazandA�AYA�/baAYarA�ya ulaAYtA�AYA� tA?m amaA�lar tekrar gA�zden geA�irilir. Bir yA�lA�n sonunda eAYitsel tanA�lama ve deAYerlendirme iA�in rehberlik ve araAYtA�rma merkezine gA�nderilecek olan A�AYrenci iA�in geliAYimsel deAYerlendirme raporu hazA�rlanA�r. Rehberlik ve araAYtA�rma merkezi tarafA�ndan A�AYrenciye dA?zenlenen ve iA�inde yA�llA�k amaA� A�nerileri de bulunan rapor da dikkate alA�narak A�AYrenci iA�in yeni bir bep hazA�rlanma sA?recine girilir.

Okul GA�rA?AYmeleri

Kurumumuza devam eden A�AYrencilerimizin devam ettikleri A�rgA?n eAYitim kurumlarA�na belirli aralA�klarla yapA�lan ziyaretlerdir. Kurumuzun A�zel eAYitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanan ve bununla birlikte Milli EAYitim BakanlA�AYA�nA�n, eAYitim uygulama okulu ve iAY eAYitim merkezi okullarA�na, OA�EM (otistik A�ocuklar eAYitim merkezi) sA�nA�flarA�na, A�zel eAYitim sA�nA�flarA�na, iAY okullarA�na, ana sA�nA�flarA�na, A�zel ana okulu ve kreAYlere, kaynaAYtA�rma sA�nA�flarA�na devam eden A�AYrencilerimizin okullarA�na dA?zenli aralA�klarla okul/A�AYretmen ziyaretleri dA?zenlenmektedir.

A�AYrencinin devam ettiAYi okul ya da sA�nA�fA� ile birlikte kurumumuzda yapA�lan A�alA�AYmalarA�n aynA� paralelde olmasA� ve A�AYrencimiz ile yapA�lan A�alA�AYmalarA�n devam ettiAYi okul ile koordinasyonun saAYlanarak tekrarA�nA�n saAYlanmasA� amacA� ile ziyaretler yapA�lmaktadA�r.

YapA�lan ziyaretlerde kurumumuz tarafA�ndan oluAYturulan A�AYretmen gA�rA?AYme formu ile birlikte Kurumuz tarafA�ndan hazA�rlanmA�AY BireyselleAYtirilmiAY eAYitim planA� sA�nA�f A�AYretmenine aA�A�klanarak bA�rakA�lA�r. Kurumumuzda verilen bireysel eAYitim, grup eAYitimi ve/veya fizik tedavi derslerinde yapA�lan A�alA�AYmalar anlatA�lA�r. A�AYretmenden imkA?nlar A�erA�evesinde sA�nA�f iA�inde yaptA�rabileceAYi A�alA�AYmalar anlatA�lA�r. A�AYretmenin sA�nA�fta kullanabileceAYi araA�-gereA�, materyal, dokA?manlar konuAYularak temin edilip sA�nA�f A�AYretmenine ulaAYtA�rA�lA�r. A�AYrencimizin sA�nA�f iA�erisinde sergilediAYi problem davranA�AY var ise saAYaltA�mA� ile ilgili olarak A�AYretmene bilgi aktarA�mA�nda bulunulur. A�lerleyen zamanlarda veya sA�nA�f A�AYretmeninin talep etmesi durumunda okul ziyaretleri tekrar edilir. Okul ziyaretleri A�AYrencinin geliAYimi, A�AYrenilen bilgi ve becerilerin tekrarA�, transferi aA�A�sA�ndan bA?yA?k A�nem taAYA�maktadA�r. Bu nedenle kurumumuz okul/A�AYretmen gA�rA?AYmelerine gereken hassasiyeti gA�stermektedir.