Örs Özel Eğitim Logo

Bireysel Eğitim

Örs Özel Eğitim: Özel İlgi ve Eğitime ihtiyacı olan bireyler için hizmet veren bir kurumdur.

Bireyin/öğrencinin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarını temel alarak, Özel eğitim yöntem ve tekniklerini ve materyallerini kullanarak yapılan bire bir öğretim şeklidir.