14 Haziran 2017

Hizmet İçi Eğitim

Kurumumuzda haftanın bir günü en az 1 saat en çok 2 saat olmak  üzere eğitimcilerle belirlenen günde hizmet içi eğitim toplantıları düzenlenmektedir. Eğitim koordinatörü tarafından yürütülen Hizmet içi eğitim toplantılarına tüm eğitim personeli katılmaktadır.
Hizmet içi eğitim toplantılarında; kurum içi işleyiş süreci, yaşanılan/yaşanılabilecek problemler ve çözüm yolları, kavram ve beceri öğretimi, dil ve iletişim becerileri, okuma-yazma öğretimi, matematik öğretimi, sosyal beceri öğretimi, problem davranış azaltma (istendik davranışları artırma, istenmedik davranışları azaltma) yöntem ve teknikleri, ailelerle iletişim, pekiştireç kullanımı teknikleri, özel eğitim yöntem ve teknikleri, özel eğitime yönelik materyal hazırlama gibi konularda hizmet içi eğitim seminerleri sürdürülmektedir.
Gerek görülen durumlarda yardımcı personel ile de hizmet içi eğitim toplantıları yapılabilmektedir.

 

Alto caja de viagra contenido kamagra 100 mg en triptófano, una sustancia esencial para que tu mente. Madera comprar viagra en la medicamentos con tadalafil farmacia es la que se desprende de una investigación realizada.