Örs Özel Eğitim Logo

Değerlerimiz

Örs Özel Eğitim: Özel İlgi ve Eğitime ihtiyacı olan bireyler için hizmet veren bir kurumdur.

Türk Milli Eğitim sisteminde yer alan ilkeleri de dikkate alarak, insan haklarına saygıyla, hoşgörülü, sevgiyi birinci öncelik olarak kabul eden kurumumuz insan odaklı bir çalışma sistemine sahiptir. Bu doğrultuda kaliteli eğitimin yanı sıra bu anlamda da öğrencilerimize olumlu model olmak, çevreye duyarlı olmak, tüm paydaşlarımızın işbirliği içinde çalışabileceği atmosferi sürekli kılmak, paylaşımcı-katılımcı ve demokratik bir kurumsal kimliğe sahip olmak ve bu etkenlerin kalıcılığını sağlamak temel değerlerimizdir.