Örs Özel Eğitim Logo

Grup Eğitimi

Örs Özel Eğitim: Özel İlgi ve Eğitime ihtiyacı olan bireyler için hizmet veren bir kurumdur.

Öğrencilerimizin gelişimsel özellikleri, performansları, ilgi ve yetenekleri göz önünde bulundurularak en fazla 8 kişi olmak kaydı ile gruplar oluşturulur. örencilerimizin bireysel eğitim sürecinde edindikleri bilgi-beceri ve kazanımları bireysel eğitim sınıfı dışında farklı ortamlara transfer edebilmek amacı ile grup eğitimi verilmektedir.

Grup eğitimi; sıralı oyun oynama, grup kuralları, paylaşım, işbirliği, kendini ifade etme, sorumluluk alma-sürdürme, özgüven kazanımı, dil ve iletişim becerileri gibi kazanımlara katkıda bulunabileceği gibi problem davranışları sağaltmada yardımcı da olabilmektedir.Öğrenci; bireysel eğitim derslerine başlamasını takip eden bir ayın sonunda, eğitim koordinatörlüğü ile öğrencinin bireysel eğitim derslerini sürdüren eğitimcinin ortaklaşa kararı sonucunda öğrenci için en yararlı olabileceği düşünülen gruba dahil edilir.

Drama, müzik, resim, oyun, okuma-yazma, sosyal uyum ve iletişim grupları gibi farklı veya aynı amaçlara hizmet eden gruplar mevcuttur. Öğrencinin öğrenme düzeyi, eğitimsel performansı, ihtiyaçları, yaşı, eğitimcisinin görüşleri gibi etkenler irdelenerek öğrenci için en yararlı olacağı düşünülen gruba dahil edildikten sonra tıpkı bireysel eğitim sürecinde olduğu gibi grup eğitim süreci de belirli aralıklarla gözden geçirilir. Grup bütünüyle değerlendirildiği gibi öğrencinin gruptan kazandıkları ve gruba kazandırdıkları noktasında da öğrenci değerlendirilir. Gerek görüldüğünde öğrencinin grubunda değişikliklere gidilebilir.